Lägesuppdatering Handdagarna 2022

Hej!

Vi planerar fortfarande för en fysisk sammankomst den 17-18 mars 2022. Som ni vet är läget för smittspridningen osäker, därför planerar vi också för att Handdagarna kan komma att bli digitala. Tanken är att i göra en ny översyn av smittläget i början av februari och då besluta vilken typ av sammankomst vi kommer att ha.

Om mötet blir fysiskt följer vi det program som finns på hemsidan. Om det blir digitalt kommer föreläsningarna finnas tillgängliga under några veckor, på liknande sätt som vid förra årets Handdagar. Faktura för evenemanget skickas enbart ut vid en fysisk träff. Vi vill också påminna om att skicka in papers, om ni önskar framföra på Handdagarna.

Med vänlig hälsning

Rehabsektionen på Handkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

Handdagarna 2021 – frågor till föreläsarna?

Handdagarna 2021 är nu över, hoppas att alla fick ut mycket av de fina föreläsningarna.

Har ni frågor till någon av föreläsarna så är ni välkomna att maila dessa till handdagarna2021@gmail.com, vi kommer sedan att välja ut några av frågorna (om det blir allt för många) och be föreläsarna svara på dessa. Svaren kommer sedan att presenteras här på hemsidan.