Påminnelser!

Vi skulle vilja påminna er om några saker så här innan jul- och nyårshelgerna:

  • Årsmötet kommer att äga rum den 24/3 i samband med Handdagarna i Malmö.
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 23/2, alltså en månad innan årsmötet. Skicka era motioner till ordförande Anna Zeipel, ordforande.sfh@gmail.com.
  • Glöm inte att betala årsavgiften till SFH, 300:-.

 

God jul och gott nytt år önskar SFH!

Stipendium

Det här stipendiet kan sökas av dig som är medlem i Svensk förening för handrehabilitering. SFH:s resestipendium möjliggör att du kan få bidrag till en resa utanför Sverige till en klinik som bedriver handrehabilitering under 2017.
Bidraget ska användas till rese- eller bostadskostnad, kvitto erfordras.
Bidraget är personligt och kan således inte överlåtas till annan person. Vidare kan det beviljade bidraget enbart användas för det sökta ändamålet. Lönekostnader kan ej ersättas.
Stipendiet avser att främja och sprida kunskap inom handrehabilitering.
Den som får bidrag till resan ska skriva en rapport i Manus.
Beslut om vem/vilka som fått stipendiet tas på styrelsemötet i januari, därefter meddelas beslutet.
Stipendiet utgår på maximalt 5 000 kr per person, tre personer kan beviljas stipendiet och totalt har vi avsatt 15 000 till stipendiet.

Skicka ett mejl till ordförande Anna Zeipel på ordforande.sfh@gmail.com, skriv en kort motivering till varför du vill resa och vilken klinik du vill besöka.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2016.

Mvh Styrelsen SFH
Stockholm 2016-09-20

Fria föredrag

Har du eller din klinik något kliniskt eller vetenskapligt projekt som ni vill presentera under fria föredrag på Handdagarna i Malmö 2017? Välkommen med ansökan till birgitta.rosen@med.lu.se. Skicka in ditt bidrag senast 1/11.

Letter from ISFHT

Thank you for your society’s donation of $1600 to IFSHT, received June 2, 2016.  These funds have been allocated to Erastus Shuma from Kenya, to assist him in attending the 2016 IFSSH-IFSHT Congress. Specifically the funds were used to purchase a plane ticket for Mr. Shuma.

Please extend our warmest gratitude to the Swedish Society on behalf of IFSHT for the thoughtful donation.

Best Regards,

Sarah G. Ewald, President IFSHT

Christina Engstrands disputation den 22 april!

Välkomna att närvara vid Christina Engstrands (arbetsterapeut på Rehabenheten HPK)  disputation.

Hand function in patients with Dupuytrens´s disease.  Assesement, results & patients´ perspectives

 

Akademisk avhandling som för avläggande av doktorsexamen vid Linköpings Universitet kommer att offentligen försvaras I Berzeliussalen, Campus US, Linköpings Universitet, fredagen den 22 april 2016, kl. 9.00

Fakultetsopponent
Docent Birgitta Rosén, Lunds Universitet.

 

Efter disputationen bjuder avdelningen för Fysioterapi på mingel med lättare tilltugg i lokalen Rönnen, på HUB.
Spikblad: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-125973