Gamla e-postadresser

Om du inte har fått mail från styrelsen angående det senaste numret av Manus, vänligen skicka ett mail med din nya mailadress till sekreterare.sfh@gmail.com.

Vid senaste utskicket var det 60 e-postadresser som var felaktiga eller som tagits ur bruk.

Handbok för Handdagarna

Nu finns en reviderad version av ”Handbok för Handdagarna”. Du kan hitta den under ”Handdagarna” i menyn ovan (OBS, du måste vara inloggad för att komma åt dokumentet).