Kurser / Utbildningar

  • Rehabilitering inom handkirurgi,
    Lunds universitet, VMFU56, 15 högskolepoäng. Datum: okänt.
    Kursen vänder sig i första hand till legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar på handkirurgisk enhet.