Stipendium

Det här stipendiet kan sökas av dig som är medlem i Svensk förening för handrehabilitering. SFH:s resestipendium möjliggör att du kan få bidrag till en resa utanför Sverige till en klinik som bedriver handrehabilitering eller till en internationell konferens/kurs inom handrehabilitering under 2024.
Bidraget ska användas till rese- eller bostadskostnad, kvitto erfordras.
Bidraget är personligt och kan således inte överlåtas till annan person. Vidare kan det beviljade bidraget enbart användas för det sökta ändamålet. Lönekostnader kan ej ersättas.
Stipendiet avser att främja och sprida kunskap inom handrehabilitering.
Den som får bidrag till resan ska skriva en rapport i Manus.
Beslut om vem/vilka som fått stipendiet tas på styrelsemötet i januari 2024, därefter meddelas beslutet.
Stipendiet utgår på maximalt 5 000 kr per person, tre personer kan beviljas stipendiet och totalt har vi avsatt 15 000 till stipendiet.

Skicka ett mejl till ordförande Christine Lundberg på ordforande.sfh@gmail.com, skriv en kort motivering till varför du vill resa och vilken klinik du vill besöka.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2023.

Mvh Styrelsen SFH
Stockholm 22-11-09