Kongresser

 

 • 2019 IFSHT Berlin
  11th Triennial IFSHT and 14th IFSSH Congress will be held in Berlin, Germany.
  “Building Bridges – Together Hand in Hand”
  17-21 June 2019
  www.ifssh-ifsht2019.com
 • Scandinavian Hand Society Congress 2019
  August 21 – 24 2019, Tallinn, Estonia
  Läs mer på: https://sssh2019.ee/