Om SFH

SFH – Svensk Förening för Handrehabilitering är en intresseförening för legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi.

Föreningen verkar för samarbete och kunskapsutbyte inom området handrehabilitering.

Vi är som förening medlem i den internationella och den europeiska föreningen för handrehabilitering, IFSHT och EFSHT.
Vi har även ett nära samarbete med de skandinaviska föreningarna.

Som medlem får du bland annat tillgång till hela vår hemsida, där du alltid hittar:

  • Nättidningen Manus – utkommer två gånger/år
  • Aktuella kurser, utbildningar och kongresser
  • Vård- och Rehabiliteringsprogram
  • Länkar till vårt nationella och internationella nätverk samt länkar till tidskrifter

Våra utbildningsdagar anordnas varje år av en av de sju handkirurgiska klinikerna i Sverige och håller en hög kvalitativ nivå. Som medlem har du reducerad deltagaravgift.


Styrelse

Ordförande
Christine Lundberg
ordforande.sfh@gmail.com

Sekreterare
Eva Karlsson Schagerström
sekreterare.sfh@gmail.com

Kassör
Jenny Rosengren
kassor.sfh@gmail.com

Ledamöter
Sara Larsson
sara.larsson@skane.se
Pär Linnertz
par.linnertz@kronoberg.se

Suppleanter
Ylva Foucard Gollbo
ylva.foucard.gollbo@akademiska.se

Valberedning
Marie Hansson Björk
marie.hansson.bjork@akademiska.se

Revisorer
Rose-Marie Fältström
Susanne Frid
susanne.frid@regionostergotland.se

EFSHT representant
Jenny Rosengren
kassor.sfh@gmail.com

IFSHT representant
Sara Larsson
sara.larsson@skane.se

Manusredaktörer
My Stålberg
my.jallinder@regionstockholm.se
Sara Hinrichsen
sara.hinrichsen@regionstockholm.se

Webbansvarig
Tobias Tandrup
tobias.tandrup@gmail.com