Om SFH

SFH – Svensk Förening för Handrehabilitering är en intresseförening för legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi.

Föreningen verkar för samarbete och kunskapsutbyte inom området handrehabilitering.

Vi är som förening medlem i den internationella och den europeiska föreningen för handrehabilitering, IFSHT och EFSHT.
Vi har även ett nära samarbete med de skandinaviska föreningarna.

Som medlem får du bland annat tillgång till hela vår hemsida, där du alltid hittar:

  • Nättidningen Manus – utkommer två gånger/år
  • Aktuella kurser, utbildningar och kongresser
  • Vård- och Rehabiliteringsprogram
  • Länkar till vårt nationella och internationella nätverk samt länkar till tidskrifter

Våra utbildningsdagar anordnas varje år av en av de sju handkirurgiska klinikerna i Sverige och håller en hög kvalitativ nivå. Som medlem har du reducerad deltagaravgift.


Styrelse

Ordförande
Jenny Rosengren
ordforande.sfh@gmail.com

Sekreterare
Susanne Holmqvist-Lybäck
sekreterare.sfh@gmail.com

Kassör
Jenny Landén
kassor.sfh@gmail.com

Ledamöter
Marie Hansson-Björk
marie.hansson.bjork@akademiska.se
Åsa Eliasson
asa.eliasson@regionorebrolan.se

Suppleanter
Madeleine Winberg
Madeleine.winberg@regionostergotland.se
Sara Larsson
sara.larsson@skane.se

Valberedning
Anna Zeipel
anna.zeipel@handcenter.se
Helena Millkvist
helena.millkvist@regionvasterbotten.se

Revisorer
Agneta Levin
agneta.levin@regionostergotland.se
Susanne Frid
susanne.frid@regionostergotland.se

EFSHT representant
Marie Hansson-Björk
marie.hansson.bjork@akademiska.se

IFSHT representant
Jenny Rosengren
ordforande.sfh@gmail.com

Manusredaktörer
My Stålberg
my.stalberg@sll.se
Mathilda Byqvist
mathilda.byqvist@akademiska.se

Webbansvarig
Tobias Tandrup
tobias.tandrup@gmail.com