Bli medlem

Medlemskap kan erhållas av leg. Arbetsterapeut och leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast och andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi. Medlemskapet har en årsavgift på 300 kr som betalas till postgiro samt meddelas kassor.sfh@gmail.com. Medlemskapet gäller för innevarande kalenderår om betalning sker innan 1/12.  Vid utebliven betalning 28/2 stryks dina uppgifter ur matrikeln och föreningens maillista. Vid senare betalning eller återinträde måste du därför fylla i en ny medlemsansökan.

Se till att ditt namn står på inbetalningskortet!
Betalas per plusgiro, plusgironummret 4148380-1.

Avgifter
Medlemskap/år 300:-
Medlemskap K-medlem/år 6000:-

Annons i Manus och på hemsidan för medlem (gäller handrelaterade kurser, ej produkter) kostnadsfritt.
Annons i Manus för icke-medlem 1500:-

Medlemsansökan