Historik

Länge hade handintresserade arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster längtat efter ett forum för utveckling och samarbete. Efter att under flera år ha deltagit vid handkirurgernas årliga nationella möten växte intresset att bilda en egen förening med fokus på handrehabilitering. Den 6 december 1990 bildades Svensk Förening för Handrehabilitering av ett trettiotal arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma vid de handkirurgiska klinikerna i Sverige. Styrelsen bestod av Mona Larsson ordförande, Christina Flodmark sekreterare, Anders Boström kassör, Anita Pihlström ledamot, Birgitta Rosén ledamot, Kerstin Caine suppleant och Majvor Davidsson suppleant.

forsta_styrelsen

Idag har SFH vuxit och består av drygt 200 arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster men även andra yrkesgrupper ingår. Föreningen är aktiv såväl nationellt som internationellt med medlemskap i den internationella föreningen för hand- rehabilitering, IFSHT (International Federation of Societies for Hand Therapy ) och den europeiska EFSHT (European Federation of Societies for Hand Therapy). Ett regelbundet samarbete sker också med de nordiska föreningarna. Föreningen har också 13 kommersiella medlemmar. I samband med årsmötet anordnas Utbildningsdagar inom handrehabilitering. Dessa dagar innehåller föreläsningar och work-shops om aktuella frågor inom handrehabilitering. Kompetenta föreläsare (externa eller från föreningen) inbjudes. Medlemmar har här möjlighet att presentera egna projekt.