Svensk Förening för Handrehabilitering

SFH – Svensk Förening för Handrehabilitering är en intresseförening för legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi.

Föreningen verkar för samarbete och kunskapsutbyte inom området handrehabilitering.

Vi är som förening medlem i den internationella och den europeiska föreningen för handrehabilitering, IFSHT och EFSHT.
​Vi har även ett nära samarbete med de skandinaviska föreningarna.

Som medlem får du bland annat tillgång till hela vår hemsida, där du alltid hittar:

  • Nättidningen Manus – utkommer två gånger/år
  • Aktuella kurser, utbildningar och kongresser
  • Vård- och Rehabiliteringsprogram
  • Länkar till vårt nationella och internationella nätverk samt länkar till tidskrifter

Våra utbildningsdagar anordnas varje år av en av de sju handkirurgiska klinikerna i Sverige och håller en hög kvalitativ nivå. Som medlem har du reducerad deltagaravgift.