Svensk Förening för Handrehabilitering

SFH - Svensk Förening för Handrehabilitering är en intresseförening för legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi.

Föreningen verkar för samarbete och kunskapsutbyte inom området handrehabilitering.

Vi är som förening medlem i den internationella och den europeiska föreningen för handrehabilitering, IFSHT och EFSHT.
Vi har även ett nära samarbete med de skandinaviska föreningarna.

Som medlem får du bland annat tillgång till hela vår hemsida, där du alltid hittar:

  • Nättidningen Manus - utkommer två gånger/år
  • Aktuella kurser, utbildningar och kongresser
  • Vård- och Rehabiliteringsprogram
  • Länkar till vårt nationella och internationella nätverk samt länkar till tidskrifter

Våra utbildningsdagar anordnas varje år av en av de sju handkirurgiska klinikerna i Sverige och håller en hög kvalitativ nivå. Som medlem har du reducerad deltagaravgift.


Glöm inte att följa oss på Facebook

facebook
Facebook-gruppen är ett perfekt forum för att föra diskussioner med SFH-kollegor runt om i Sverige.

Facebookpolicy Svensk Förening för Handrehabilitering-SFH

Vi ser vår sida på Facebook som en naturlig mötesplats för alla som vill diskutera handrehabilitering med likasinnade.

På vår Facebooksida kan intresserade säga vad de tycker och kommentera på våra meddelanden och även göra egna inlägg.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll vi bedömer som kränkande, stötande, spam, rasistiska påhopp, bryter mot PUL eller liknande. Den som bryter mot denna policy kan få sina inlägg raderade och bli blockerad från att läsa och göra inlägg.

Se även Facebooks generella användarvillkor. Har du frågor eller vill du anmäla något? Kontakta oss på: sekreterare.sfh@gmail.com