2025 IFSSH and IFSHT Triennial Congress abstract submissions

Nu kan du börja skicka in abstracts till den internationella konferensen i Washington 2025.

1/2 är sista datum för att skicka in. Läs mer här: https://www.ifssh2025.org/s/