Resestipendium 2018

Tre personer sökte och beviljades SFHs resestipendium för 2018. Linda Evertsson från Södersjukhuset i Stockholm beviljas stipendiet för att åka och föreläsa på Handdagarna i Nepal. Anna Källströmer och Helena Millkvist från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå beviljas stipendiet för att åka till Finland och besöka plexusteamen i Helsingfors och Tampere.

Grattis till alla tre!

Höjt undervisningsbidrag från IFSHT

Hej

IFSHT har höjt sitt undervisningsbidrag.

”The IFSHT International Hand Therapy Teaching Grant was increased to $1500. This grant helps provide knowledge and skills to therapists abroad and spreads good practice around the world. Applications for this grant can be found on the IFSHT website, www.ifsht.org/page/donations-and-sponsorship. The IFSHT website also lists hosts countries who have identified specific educational needs, www.ifsht.org/page/liaise-and-connect.”

Prova att söka och bidra med kunskap ute i världen!