Resestipendium 2018

Tre personer sökte och beviljades SFHs resestipendium för 2018. Linda Evertsson från Södersjukhuset i Stockholm beviljas stipendiet för att åka och föreläsa på Handdagarna i Nepal. Anna Källströmer och Helena Millkvist från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå beviljas stipendiet för att åka till Finland och besöka plexusteamen i Helsingfors och Tampere.

Grattis till alla tre!