Scandinavian Society för Surgery of the Hand Congress, SSSH 2021

 

Välkommen till Malmö den 25-27 augusti 2021 på den 28:e Scandinavian Society för Surgery of the Hand Congress, SSSH 2021.

Alla handintresserade läkare och terapeuter från de Skandinaviska och Baltiska länderna samt Finland kommer att samlas för ”networking” och för att få ny ”input”.

Vi bjuder på ett intressant program där bl.a. Joy MacDermid från Canada kommer och talar om internationellt samarbete kring Outcome och Freek Lötters från Holland kommer och talar om det senaste inom träning av The Problematic Wrist. Sarah Ewald från Schweiz kommer att dela med sig av sin stora kliniska erfarenhet av plexusskador hos vuxna.

Vi hoppas också på att få många abstracts från terapeuter. Man har också möjlighet att kort få presentera nya avhandlingar.

För att se hela programmet och anvisningar om abstracts och avhandlingar se www.sssh2021.se