Abstract SSSH 2022

Nästa SSSH möte, Scandinavian Society for Surgery of the Hand, hålls i Malmö 24-26 augusti 2022. SSSH välkomnar nu fler abstracts från fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar med handrehabilitering! Abstract submission är förlängt till den 19/4 så ta tillfället i akt att skicka in abstract om ni har en vetenskaplig studie, en avhandling eller en case report som ni vill presentera. Följ bifogad länk för mer information: https://mkon.nu/sssh2022/information__instructions