Arbetsterapeuten Marianne Neving har avlidit i en ålder av 64 år

Efter sin arbetsterapeututbildning kom Marianne redan 1977 till Handkirurgiska kliniken i Malmö. Där gjorde hon som ensam arbetsterapeut ett pionjärarbete tillsammans med hantverkare, sjukgymnaster och kurator. Marianne var Handkirurgiska kliniken trogen under hela sitt arbetsliv och var mycket omtyckt av patienter och personal.

Marianne visade mycket stor hängivenhet i allt hon gjorde – såväl på arbetet och till sin stora älskade familj. Hon hade en stor arbetskapacitet, uthållighet och visade en stark kämpaglöd inte minst under sin sjukdomstid.

Marianne hade ett särskilt starkt engagemang för rehabilitering i den fas där återanpassning till arbetslivet är i fokus. Teamarbete låg henne varmt om hjärtat och Marianne hade också en särskild fallenhet för och skicklighet i att utnyttja dynamiken i gruppbehandling där patienter får möjlighet att träna tillsammans, utbyta erfarenheter och stödja varandra i rehabiliteringsprocessen. Denna strukturerade och målinriktade teamverksamhet var hon drivande i att utveckla, liksom utveckling av informationsmaterial med praktiska tips för att förenkla vardagen. Under perioden 2007 till 2011 arbetade Marianne, parallellt med sin kliniska tjänstgöring på Handkirurgen, som chefsarbetsterapeut på Skånes Universitetssjukhus. Under denna tid utvecklade hon målmedvetet och framgångsrikt arbetsterapin på sjukhuset tillsammans med kollegor i de kliniska verksamheterna.

Vi saknar en mycket hängiven kollega som bidrog till utveckling inom handrehabilitering och arbetsterapi genom en gedigen klinisk arbetsinsats och ett helhjärtat engagemang.

Kollegorna på Handkirurgens Rehabiliteringsavdelning och chefsarbetsterapeut Birgitta Wästberg, Skånes universitetssjukhus