Bonusföreläsning om Neuropatier onsdag 6/12 kl 13.00 – 15.00.

Hej alla medlemmar i SFH!

Vi önskar er alla välkomna att delta på en digital föreläsning om neuropatier, som är kostnadsfri för alla medlemmar. Onsdag 6/12 kl 13.00 – 15.00.

Länken till föreläsningen hittar ni här: Bonusföreläsning
Tänk på att logga in några minuter innan föreläsningen börjar.

Föreläsare är Handkirurg Per Nordmark och Fysioterapeut Paul De Buck.

Per Nordmark är specialist i handkirurgi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han forskar på olika aspekter av nervskador i arm och hand, och är en av tre kirurger i Umeås plexusteam med nationellt ansvar för omfattande nervskador i armen. Per har lång erfarenhet av patienter med neuropatier.

Paul De Buck är fysioterapeut och certifierad handterapeut från Belgien. Han är kliniskt verksam på en handklinik i Terneuzen, Holland och lektor på fysioterapeututbildningen i Ghent, Belgien. Paul har många års erfarenhet av att behandla patienter med perifera neuropatier.

Med vänliga hälsningar från SFHs styrelse genom Christine Lundberg.

Vi ses!