Christina Engstrands disputation den 22 april!

Välkomna att närvara vid Christina Engstrands (arbetsterapeut på Rehabenheten HPK)  disputation.

Hand function in patients with Dupuytrens´s disease.  Assesement, results & patients´ perspectives

 

Akademisk avhandling som för avläggande av doktorsexamen vid Linköpings Universitet kommer att offentligen försvaras I Berzeliussalen, Campus US, Linköpings Universitet, fredagen den 22 april 2016, kl. 9.00

Fakultetsopponent
Docent Birgitta Rosén, Lunds Universitet.

 

Efter disputationen bjuder avdelningen för Fysioterapi på mingel med lättare tilltugg i lokalen Rönnen, på HUB.
Spikblad: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-125973