Free papers Handdagarna i Malmö 2024

Arrangörerna för Handdagarna i Malmö önskar få in abstracts om man vill presentera t ex en forskningsstudie/ett kliniskt projekt på Handdagarna.

Vill du presentera något på Handdagarna?

Skicka in ett abstract, inte mer än en A4 sida, till sara.larsson.5408@med.lu.se innan den 31 januari 2024. Presentation är på 10 minuter och det finns tider avsatt både på torsdagen och fredagen.