Logotyp-tävling

shf1_liten_klar

Det är dags för en ny SFH-logotyp, beslutet togs på årsmötet i Linköping.
Var med du också, skicka in dit bidrag till ordforande.sfh@gmail.com eller sekreterare.sfh@gmail.com.

En omröstning med de inskickade bidragen kommer att ske på hemsidan. Vinst ger dig gratis deltagande vid Handdagarna i Uppsala 2016!