Med anledning av coronaviruset

En del av er som ska delta på Handdagarna har hört av er och uttryckt oro för risken för smitta då vi
samlas så många, samt under resan till och från Handdagarna.

Vi vill vara rädda om varandra och styrelsen uppmanar därför de som vistats i högriskområden de
närmaste 2 veckorna, eller har influensaliknande symtom, att inte delta på Handdagarna.

Då anmälan är bindande finns tyvärr inte möjlighet till återbetalning vid sjukdom/förhinder, men
platsen kan överlåtas till kollega. Meddela i så fall arrangörsgruppen på Södersjukhuset,
henrietta.karlen@sll.se

Påminner samtidigt om att meddela eventuella allergier.
Med vänliga hälsningar

SFH Styrelse