Medlemsmatrikel

På grund av vissa tekniska problem med MyClub, så går det i dagsläget inte att se var personer arbetar eller vilket yrke medlemmarna har.

I väntan på att problemet ska lösas så väljer vi istället att lägga ut en separat excel-fil i den låsta delen av sidan (precis som tidigare).