Nålfasciotomi av Dupuytrens kontraktur – hur gör ni?

Hej kollegor!

Skickar här en förfrågan hur det ser ut på våra olika arbetsplatser i landet gällande ortosbehandling och övrig regim efter nålfasciotomi av Dupuytrens kontraktur. Bakgrunden är att våra läkare har börjat ifrågasätta nyttan med ortosbehandlingen och om det finns evidens för effekt. Arbetsterapeuterna på handmottagningen i Falun välkomnar därför information/inventering hur regim runt detta ser ut i landet och era eventuella synpunkter/erfarenheter. Hör gärna av er till ingela.knott@regiondalarna.se

Med vänlig hälsning

Ingela Knott