Nyhetsarkiv

Akademiska sjukhuset söker Arbetsterapeut inom handkirurgi

Läs mer här: Arbetsterapeut inom handkirurgi samt handkirurgi/ortopedi...

Åhörarkopior

Nu börjar det fyllas på med åhörarkopior inför Handdagarna i Umeå, du hittar dem här: Föreläsningar...

Abstract SSSH 2022

Nästa SSSH möte, Scandinavian Society for Surgery of the Hand, hålls i Malmö 24-26 augusti 2022...

”Rehabilitation in Hand Surgery”, 15 ECTS, med start hösten 2022

Under hösten 2022 planeras det in för en ny omgång av Rehabilitation in Hand Surgery. För mer...

”Att kommunicera genom tolk”

Nu finns bilderna från Ingrid Fioretos uppskattade föredrag: ”Att kommunicera genom...