Påminnelser!

Vi skulle vilja påminna er om några saker så här innan jul- och nyårshelgerna:

  • Årsmötet kommer att äga rum den 24/3 i samband med Handdagarna i Malmö.
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 23/2, alltså en månad innan årsmötet. Skicka era motioner till ordförande Anna Zeipel, ordforande.sfh@gmail.com.
  • Glöm inte att betala årsavgiften till SFH, 300:-.

 

God jul och gott nytt år önskar SFH!