Patients perspectives of collagenase injection or needle fasciotomy and rehabilitation for Dupuytren disease

Madeleine Winberg och Christina Turesson publicerade nyligen en artikel om patientupplevelser vid kollagenas eller nålfasciotomi för DC. Läs hela artikeln här.