Sammanfattning av utvärdering Handdagarna Umeå 2019

Nu när det börjar dra ihop sig att anmäla sig till nästa års Handdagar i Stockholm kommer här en sammanfattning över hur ni som deltog i Umeå upplevde arrangemanget.

Svarsfrekvens var strax över 70 % och många bemödade sig att lämna konstruktiv kritik och positiv feedback på många frågor. Läs hela sammanfattningen här.