SFH:s årsmöte

På grund av Covid-19 så kommer årets årsmöte äga rum via Teams. Länk till mötet finns i julbrevet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2-21. Röstningsblanketter kommer skickas ut senast en månad innan mötet. Dagordning för årsmötet och proposition om resestipendium finns här: