SSSH 2022 i Malmö!

Kom ihåg att det är Scandinavian Society for Surgery of the Hand kongress i Malmö, 24-26 augusti 2022!

På hemsidan https://mkon.nu/sssh2022 får du reda på alla detaljer.