Studie för förbättrad kontroll av myoelektrisk protes

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg söker deltagare till en studie för förbättrad kontroll av myoelektrisk protes. Studien innefattar benförankrad protes med styrning genom elektroder som är inplanterade i nerver och muskler. Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden och läkemedelsverket.

Läs mer här: TRA-annons.pdf