Var med och ta fram nationella riktlinjer för behandling av tumbasartros

SFH Styrelse har blivit ombedda att rekommendera några arbetsterapeuter och fysioterapeuter som skulle kunna ingå i den grupp som ska ta fram nationella riktlinjer för behandling av tumbasartros. Det är NPO (Nationellt programområde) som avgör nomineringsprocessen och de söker 2 arbetsterapeuter och 2 fysioterapeuter från olika delar av Sverige.

Gruppen kommer jobba ungefär 1 år, start efter sommaren. Uppgiften är att kartlägga hur dagens vårdprogram ser ut, befintlig evidens och göra en nationell riktlinje utefter det. Hela processen från primärvård till specialistvård ska ingå.

Det kommer förmodligen vara ca 4 fysiska möten och en del Skypemöten. Tidsåtgången är troligen några timmar i veckan.

Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse innan den 7/4 till ordforande.sfh@gmail.com så skriver vi upp dig på nomineringslistan. Ange yrke, arbetsplats, vårdnivå (specialistklinik, ortopedklinik, primärvård, privatvård), telefonnummer, vidareutbildning.