Var med och ta fram nationella riktlinjer för behandling av tumbasartros

SFH Styrelse har blivit ombedda att rekommendera några arbetsterapeuter och fysioterapeuter som skulle kunna ingå i den grupp som ska ta fram nationella riktlinjer för behandling av tumbasartros. Det är NPO (Nationellt programområde) som avgör nomineringsprocessen och de söker 2 arbetsterapeuter och 2 fysioterapeuter från olika delar av Sverige.

Gruppen kommer jobba ungefär 1 år, start efter sommaren. Uppgiften är att kartlägga hur dagens vårdprogram ser ut, befintlig evidens och göra en nationell riktlinje utefter det. Hela processen från primärvård till specialistvård ska ingå.

Det kommer förmodligen vara ca 4 fysiska möten och en del Skypemöten. Tidsåtgången är troligen några timmar i veckan.

Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse innan den 7/4 till ordforande.sfh@gmail.com så skriver vi upp dig på nomineringslistan. Ange yrke, arbetsplats, vårdnivå (specialistklinik, ortopedklinik, primärvård, privatvård), telefonnummer, vidareutbildning.

Handdagarna i Stockholm ställs in

Kära medlemmar

Med anledning av covid-19 har Styrelsen för Svensk Förening för Handrehabilitering-SFH, i samråd med arrangörerna på Södersjukhuset, i samband med ett extrainsatt styrelsemöte 2020-03-12 beslutat att ställa in årets Handdagar i Stockholm 19-20/3.

Vi tänker på allas vår säkerhet och hälsa. Beslutet är en försiktighetsåtgärd för att skydda oss alla i samhället. Det är jättetråkigt, för vi hade nog alla sett fram emot dessa dagar tillsammans.

Många regioner har infört reseförbud för konferenser och vi har redan flera föreläsare och deltagare som avbokat.

Anmälan är bindande så deltagaravgiften kommer inte återbetalas. Detta på grund av att den sena avbokningen till Quality Hotel Globe innebär att kostnaderna för konferensen kvarstår.

Årsmötet som skulle hållits 20/3 11.00-11.45 är också inställt och då det i dagsläget inte kommer vara möjligt att få till ett fysiskt möte undersöker vi möjligheten till en digital lösning. Vi kommer återkomma i frågan till våra medlemmar.

Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar

SFH Styrelse 2020-03-12

Med anledning av coronaviruset

En del av er som ska delta på Handdagarna har hört av er och uttryckt oro för risken för smitta då vi
samlas så många, samt under resan till och från Handdagarna.

Vi vill vara rädda om varandra och styrelsen uppmanar därför de som vistats i högriskområden de
närmaste 2 veckorna, eller har influensaliknande symtom, att inte delta på Handdagarna.

Då anmälan är bindande finns tyvärr inte möjlighet till återbetalning vid sjukdom/förhinder, men
platsen kan överlåtas till kollega. Meddela i så fall arrangörsgruppen på Södersjukhuset,
henrietta.karlen@sll.se

Påminner samtidigt om att meddela eventuella allergier.
Med vänliga hälsningar

SFH Styrelse