Basutbildning i handrehabilitering för arbetsterapeuter

3-5 februari 2016, Lyra Rehab

 

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering.
Kursen innehåller såväl teori som praktiska moment:
Anatomi, undersökningsmetodik, diagnostisering, behandling, mätmetoder och utvärdering.

Läs mer här.