Abstract SSSH 2022

Nästa SSSH möte, Scandinavian Society for Surgery of the Hand, hålls i Malmö 24-26 augusti 2022. SSSH välkomnar nu fler abstracts från fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar med handrehabilitering! Abstract submission är förlängt till den 19/4 så ta tillfället i akt att skicka in abstract om ni har en vetenskaplig studie, en avhandling eller en case report som ni vill presentera. Följ bifogad länk för mer information: https://mkon.nu/sssh2022/information__instructions

Glada nyheter!

Idag fick vi äntligen veta att det är möjligt att genomföra handdagarna på plats här i Örebro!

Programmet kommer att bli som planerat.

Så välkomna med er anmälan på adressen: handdagarna2022@gmail.com

Anmälan är öppen t o m 18/2.

Välkomna till oss i Örebro!