Till alla medlemmar och ni som funderar på att bli medlemmar och till alla er som tänker anmäla er till Handdagarna i Malmö.

Sista dagen för inbetalning av medlemsavgiften 300kr för 2024, är 31/1!

  • Du som redan är medlem: Gå in på Myclub när du har betalat avgiften och se så att ditt Myclub-konto är aktivt, att du finns med på listan och att dina uppgifter stämmer. Du går in på Myclub med den mejladress du angav när du blev medlem i föreningen. Om du inte kommer ihåg vilken mejladress du angett, hör av dig till sfh@gmail.com

 

  • Om du missar att betala innan 31/1, stryks dina uppgifter ur Myclub och föreningens mejllista, så då måste du gå in och fylla i ny medlemsansökan och göra Myclub aktivt igen för att få mejl och information på mejlen.

 

  • Du som är ny medlem eller ska registrera dig som medlem igen, på länken Medlemsansökan och följ instruktionerna

 

Sista dagen att anmäla sig till Handdagarna i Malmö är 16/2!

Du kan läsa mer om handdagarna och det intressanta programmet här: Kommande möte

I år får alla deltagare även ett eget ex av den nya boken: HANDREHABILITERING

Kostnaden för medlemmar är 2400kr, och för Icke medlemmar är 3500kr.

Med vänliga hälsningar från oss i SFH:s styrelse

Bonusföreläsning om Neuropatier onsdag 6/12 kl 13.00 – 15.00.

Hej alla medlemmar i SFH!

Vi önskar er alla välkomna att delta på en digital föreläsning om neuropatier, som är kostnadsfri för alla medlemmar. Onsdag 6/12 kl 13.00 – 15.00.

Länken till föreläsningen hittar ni här: Bonusföreläsning
Tänk på att logga in några minuter innan föreläsningen börjar.

Föreläsare är Handkirurg Per Nordmark och Fysioterapeut Paul De Buck.

Per Nordmark är specialist i handkirurgi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han forskar på olika aspekter av nervskador i arm och hand, och är en av tre kirurger i Umeås plexusteam med nationellt ansvar för omfattande nervskador i armen. Per har lång erfarenhet av patienter med neuropatier.

Paul De Buck är fysioterapeut och certifierad handterapeut från Belgien. Han är kliniskt verksam på en handklinik i Terneuzen, Holland och lektor på fysioterapeututbildningen i Ghent, Belgien. Paul har många års erfarenhet av att behandla patienter med perifera neuropatier.

Med vänliga hälsningar från SFHs styrelse genom Christine Lundberg.

Vi ses!

Free papers Handdagarna i Malmö 2024

Arrangörerna för Handdagarna i Malmö önskar få in abstracts om man vill presentera t ex en forskningsstudie/ett kliniskt projekt på Handdagarna.

Vill du presentera något på Handdagarna?

Skicka in ett abstract, inte mer än en A4 sida, till sara.larsson.5408@med.lu.se innan den 31 januari 2024. Presentation är på 10 minuter och det finns tider avsatt både på torsdagen och fredagen.