Lägesuppdatering Handdagarna 2022

Hej!

Vi planerar fortfarande för en fysisk sammankomst den 17-18 mars 2022. Som ni vet är läget för smittspridningen osäker, därför planerar vi också för att Handdagarna kan komma att bli digitala. Tanken är att i göra en ny översyn av smittläget i början av februari och då besluta vilken typ av sammankomst vi kommer att ha.

Om mötet blir fysiskt följer vi det program som finns på hemsidan. Om det blir digitalt kommer föreläsningarna finnas tillgängliga under några veckor, på liknande sätt som vid förra årets Handdagar. Faktura för evenemanget skickas enbart ut vid en fysisk träff. Vi vill också påminna om att skicka in papers, om ni önskar framföra på Handdagarna.

Med vänlig hälsning

Rehabsektionen på Handkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro

REACH- IFSHTs nya tidning

IFSHT har en ny medlemstidning, REACH. Den har hittills kommit ut i två nummer, ett i april och ett i september. Följ gärna länken för att läsa deras intressanta artiklar om handrehabilitering. På samma sida har de även länkar till Ezine, IFSSHs medlemstidning.

Publications

SFH söker ny Manusredaktör

Vill du ha en rolig och stimulerande uppgift inom föreningen? Vill du bidra till spridningen av kunskap om handrehabilitering och se till att alla får tillgång till den? Kanske är det just du som vill bli en av våra nya Manusredaktörer och återge det som händer i vår förening till våra medlemmar? Låter det intressant?

Uppgiften är att, tillsammans med My, publicera två nummer av tidningen/år. Manusredaktörerna har stor frihet att lägga upp sitt arbete, men för att få bättre kontakt med styrelsen brukar en av redaktörerna vara med digitalt någon timme på styrelsens möten. SFH bekostar även Handdagarna varje år samt tillhörande resa och uppehälle.

Kontakta my.stalberg@sll.se, anna.zeipel@handcenter.se eller helena.millkvist@regionvasterbotten.se  för mer information.