Abstract SSSH 2022

Nästa SSSH möte, Scandinavian Society for Surgery of the Hand, hålls i Malmö 24-26 augusti 2022. SSSH välkomnar nu fler abstracts från fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar med handrehabilitering! Abstract submission är förlängt till den 19/4 så ta tillfället i akt att skicka in abstract om ni har en vetenskaplig studie, en avhandling eller en case report som ni vill presentera. Följ bifogad länk för mer information: https://mkon.nu/sssh2022/information__instructions

Glada nyheter!

Idag fick vi äntligen veta att det är möjligt att genomföra handdagarna på plats här i Örebro!

Programmet kommer att bli som planerat.

Så välkomna med er anmälan på adressen: handdagarna2022@gmail.com

Anmälan är öppen t o m 18/2.

Välkomna till oss i Örebro!

Lägesuppdatering Handdagarna 2022

Hej!

Vi planerar fortfarande för en fysisk sammankomst den 17-18 mars 2022. Som ni vet är läget för smittspridningen osäker, därför planerar vi också för att Handdagarna kan komma att bli digitala. Tanken är att i göra en ny översyn av smittläget i början av februari och då besluta vilken typ av sammankomst vi kommer att ha.

Om mötet blir fysiskt följer vi det program som finns på hemsidan. Om det blir digitalt kommer föreläsningarna finnas tillgängliga under några veckor, på liknande sätt som vid förra årets Handdagar. Faktura för evenemanget skickas enbart ut vid en fysisk träff. Vi vill också påminna om att skicka in papers, om ni önskar framföra på Handdagarna.

Med vänlig hälsning

Rehabsektionen på Handkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro