REACH- IFSHTs nya tidning

IFSHT har en ny medlemstidning, REACH. Den har hittills kommit ut i två nummer, ett i april och ett i september. Följ gärna länken för att läsa deras intressanta artiklar om handrehabilitering. På samma sida har de även länkar till Ezine, IFSSHs medlemstidning.

Publications

SFH söker ny Manusredaktör

Vill du ha en rolig och stimulerande uppgift inom föreningen? Vill du bidra till spridningen av kunskap om handrehabilitering och se till att alla får tillgång till den? Kanske är det just du som vill bli en av våra nya Manusredaktörer och återge det som händer i vår förening till våra medlemmar? Låter det intressant?

Uppgiften är att, tillsammans med My, publicera två nummer av tidningen/år. Manusredaktörerna har stor frihet att lägga upp sitt arbete, men för att få bättre kontakt med styrelsen brukar en av redaktörerna vara med digitalt någon timme på styrelsens möten. SFH bekostar även Handdagarna varje år samt tillhörande resa och uppehälle.

Kontakta my.stalberg@sll.se, anna.zeipel@handcenter.se eller helena.millkvist@regionvasterbotten.se  för mer information.

Scandinavian Society för Surgery of the Hand Congress, SSSH 2021

 

Välkommen till Malmö den 25-27 augusti 2021 på den 28:e Scandinavian Society för Surgery of the Hand Congress, SSSH 2021.

Alla handintresserade läkare och terapeuter från de Skandinaviska och Baltiska länderna samt Finland kommer att samlas för ”networking” och för att få ny ”input”.

Vi bjuder på ett intressant program där bl.a. Joy MacDermid från Canada kommer och talar om internationellt samarbete kring Outcome och Freek Lötters från Holland kommer och talar om det senaste inom träning av The Problematic Wrist. Sarah Ewald från Schweiz kommer att dela med sig av sin stora kliniska erfarenhet av plexusskador hos vuxna.

Vi hoppas också på att få många abstracts från terapeuter. Man har också möjlighet att kort få presentera nya avhandlingar.

För att se hela programmet och anvisningar om abstracts och avhandlingar se www.sssh2021.se

Var med och ta fram nationella riktlinjer för behandling av tumbasartros

SFH Styrelse har blivit ombedda att rekommendera några arbetsterapeuter och fysioterapeuter som skulle kunna ingå i den grupp som ska ta fram nationella riktlinjer för behandling av tumbasartros. Det är NPO (Nationellt programområde) som avgör nomineringsprocessen och de söker 2 arbetsterapeuter och 2 fysioterapeuter från olika delar av Sverige.

Gruppen kommer jobba ungefär 1 år, start efter sommaren. Uppgiften är att kartlägga hur dagens vårdprogram ser ut, befintlig evidens och göra en nationell riktlinje utefter det. Hela processen från primärvård till specialistvård ska ingå.

Det kommer förmodligen vara ca 4 fysiska möten och en del Skypemöten. Tidsåtgången är troligen några timmar i veckan.

Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse innan den 7/4 till ordforande.sfh@gmail.com så skriver vi upp dig på nomineringslistan. Ange yrke, arbetsplats, vårdnivå (specialistklinik, ortopedklinik, primärvård, privatvård), telefonnummer, vidareutbildning.

Handdagarna i Stockholm ställs in

Kära medlemmar

Med anledning av covid-19 har Styrelsen för Svensk Förening för Handrehabilitering-SFH, i samråd med arrangörerna på Södersjukhuset, i samband med ett extrainsatt styrelsemöte 2020-03-12 beslutat att ställa in årets Handdagar i Stockholm 19-20/3.

Vi tänker på allas vår säkerhet och hälsa. Beslutet är en försiktighetsåtgärd för att skydda oss alla i samhället. Det är jättetråkigt, för vi hade nog alla sett fram emot dessa dagar tillsammans.

Många regioner har infört reseförbud för konferenser och vi har redan flera föreläsare och deltagare som avbokat.

Anmälan är bindande så deltagaravgiften kommer inte återbetalas. Detta på grund av att den sena avbokningen till Quality Hotel Globe innebär att kostnaderna för konferensen kvarstår.

Årsmötet som skulle hållits 20/3 11.00-11.45 är också inställt och då det i dagsläget inte kommer vara möjligt att få till ett fysiskt möte undersöker vi möjligheten till en digital lösning. Vi kommer återkomma i frågan till våra medlemmar.

Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar

SFH Styrelse 2020-03-12

Hör av er om ni ej kan komma på Handdagarna!

Platserna till handdagarna har varit eftertraktade i år och det är redan fullt!

Då vi har medlemmar som står i kö är det viktigt att ni hör av er om ni inte kan komma på Handdagarna så vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Resestipendium 2018

Tre personer sökte och beviljades SFHs resestipendium för 2018. Linda Evertsson från Södersjukhuset i Stockholm beviljas stipendiet för att åka och föreläsa på Handdagarna i Nepal. Anna Källströmer och Helena Millkvist från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå beviljas stipendiet för att åka till Finland och besöka plexusteamen i Helsingfors och Tampere.

Grattis till alla tre!

Höjt undervisningsbidrag från IFSHT

Hej

IFSHT har höjt sitt undervisningsbidrag.

”The IFSHT International Hand Therapy Teaching Grant was increased to $1500. This grant helps provide knowledge and skills to therapists abroad and spreads good practice around the world. Applications for this grant can be found on the IFSHT website, www.ifsht.org/page/donations-and-sponsorship. The IFSHT website also lists hosts countries who have identified specific educational needs, www.ifsht.org/page/liaise-and-connect.”

Prova att söka och bidra med kunskap ute i världen!