Ledigt jobb

Verksamhetsområde (VO) Handkirurgi vid Skånes universitetssjukhus Malmö söker leg arbetsterapeut till vår rehabiliteringsenhet. Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på 1 år, 100% med start den 1 september 2017. Läs mer här.

Påminnelser!

Vi skulle vilja påminna er om några saker så här innan jul- och nyårshelgerna:

  • Årsmötet kommer att äga rum den 24/3 i samband med Handdagarna i Malmö.
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 23/2, alltså en månad innan årsmötet. Skicka era motioner till ordförande Anna Zeipel, ordforande.sfh@gmail.com.
  • Glöm inte att betala årsavgiften till SFH, 300:-.

 

God jul och gott nytt år önskar SFH!

Stipendium

Det här stipendiet kan sökas av dig som är medlem i Svensk förening för handrehabilitering. SFH:s resestipendium möjliggör att du kan få bidrag till en resa utanför Sverige till en klinik som bedriver handrehabilitering under 2017.
Bidraget ska användas till rese- eller bostadskostnad, kvitto erfordras.
Bidraget är personligt och kan således inte överlåtas till annan person. Vidare kan det beviljade bidraget enbart användas för det sökta ändamålet. Lönekostnader kan ej ersättas.
Stipendiet avser att främja och sprida kunskap inom handrehabilitering.
Den som får bidrag till resan ska skriva en rapport i Manus.
Beslut om vem/vilka som fått stipendiet tas på styrelsemötet i januari, därefter meddelas beslutet.
Stipendiet utgår på maximalt 5 000 kr per person, tre personer kan beviljas stipendiet och totalt har vi avsatt 15 000 till stipendiet.

Skicka ett mejl till ordförande Anna Zeipel på ordforande.sfh@gmail.com, skriv en kort motivering till varför du vill resa och vilken klinik du vill besöka.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2016.

Mvh Styrelsen SFH
Stockholm 2016-09-20